บริการและสินค้า

HDPE Tank

สามารถทำได้ทั้งแบบก้นเรียบธรรมดาและ

แบบก้นกรวย เหมาะสำหรับการบรรจุของเหลว

กรด ด่าง งานอุตสาหกรรม

HDPE Pipe

High density polyethylene Pipe

ท่อคุณภาพสูง ผิวเรียบ เนื้อดี เม็ดใหม่ไว้วางใจได้


HDPE Fitting

ข้อต่อที่หลากหลาย ตรงตามความต้องการใช้ มีทั้งแบบ เชื่อมและสวมอัด และสามารถดัดแปลงตามหน้างานในพื้นที่เฉพาะ

HDPE Conduit : ท่อและข้อต่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า ทั้งบนดินและใต้ดิน

HDPE Service : รับเหมาออกแบบ เชื่อมงานท่อ งานระบบสำหรับอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม